Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

Gå tilbake til listen

#1278

Brevomslag, stemplet "Christiania 1.9.1847" og sendt til Bordeaux, Frankrike. Ved siden stemplet "Danemarck par Hambourg" samt fransk transittstempel. "Hamburg 6.9.1847" samt ankomststempel på baksiden.

NOK 500

Utropspris NOK 400


Observer lot