Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

Gå tilbake til listen

#1279

Brevomslag, stemplet "Christiania 12.4.1848" i blått og sendt til Aalborg, Danmark. Påskrevet "56" på forsiden, og med portoutregning på baksiden. Noen anmerkninger.

NOK 320

Utropspris NOK 400


Observer lot