Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

Gå tilbake til listen

#1726

99. 5 øres Brevkort, oppfrankert med to 5 øre posthorn, stemplet "Dilling 18.7.19" og sendt til Port Said, Egypt. Transittstemplet "Gibraltar 25 19 Jy 19" samt ankomststemplet. På baksiden stemplet "Paris" og "Gibraltar". En brun flekk i nedre, høyre hjørne.

NOK 240

Utropspris NOK 300


Observer lot