Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

Gå tilbake til listen

#1779

155,165,174. 45 øre Luftpost, 10 øre Portoprovisorie og 20 øre Abel på rekommandert konvolutt, stemplet "Feltpostkontoret Drevjen 24.7.29" og sendt luftpost til Østerrike. Rek-etiketten har teksten: "Feltp.kontor nr. 11". Ved siden tysk luftpoststempel samt ankomsstempel. På baksiden stemplet "Oslo", "Berlin" og "Kirchberg".

NOK 850

Utropspris NOK 500


Observer lot