Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

Gå tilbake til listen

#1280

Komplett brev, stemplet "Bergen 24.7.1849" og sendt til Königsberg, Tyskland. Flere portotall påskrevet forsiden. Tysk stempel på baksiden.

NOK 1200

Utropspris NOK 500


Observer lot