Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

Gå tilbake til listen

#2169

One envelope franked with one 2 c and one 12 c and sent to Norway in 1871, and one envelope with two 5 c to Norway in 1888.

NOK 400

Utropspris NOK 1000


Observer lot