Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

Gå tilbake til listen

#1867

Madagascar Misjonsmerke nr 1 med valør "v.5" fra øvre, venstre hjørnet av arket.

NOK 1700

Utropspris NOK 1000


Observer lot