Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

Gå tilbake til listen

#1356

3,5. 35 øres skillings porto til England. 3 skilling Oscar sammen en fireblokk 8 skilling Oscar på brevomslag til Sheffield, stemplet "Throndhjem 12.4.1861". Ved siden transittstempler både fra "Hamburg" og "London". "Hamburg" og ankomststempel på baksiden. Omslaget er litt splittet i en brett men dette sees ikke fra forsiden.

NOK 13500

Utropspris NOK 8000


Observer lot