Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

Gå tilbake til listen

#2247

Samling norske fireblokker fra ca. 1967 til tidlig i 2017. Pålydende verdi = ca kr 50.000,-.

NOK 15500

Utropspris NOK 10000


Observer lot