Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

Gå tilbake til listen

#1839

A small green "label" (120 x 43 mm) with text "Despatched by a Balloon from H.M.S. in Lat. N.Long W. to Sir Franklin". On the backside, it is printed "Provisions left at, Steering for, Intending two winter at, or in the vicinity" in red, as well as the authenticity stamp "P.J.Field". These are labels were used during the search for Sir John Franklin in 1852/54, and are considered the world's first polar postal airmail <> En liten grønn "etikett" (120 x 43 mm) med tekst "Despatched by a Balloon from H.M.S. in Lat. N.Long W. to Sir Franklin". På baksiden er det det trykt "Provisions left at, Steering for, Intending to winter at, or in the vicinity" i rødt, samt ekthetsstemplet "P.J.Field". Dette er etiketter som ble brukt under søket etter Sir John Franklin i 1852/54, og regnes som verdens første post som er befordret med luftpost.

NOK 8000

Utropspris NOK 10000


Observer lot