Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

Gå tilbake til listen

#1359

4. 4 skilling Oscar på brevomslag, stemplet "Strømmen Jernbst. 10.4.1863" (AK). Ved siden stemplet "Christiania Bypost" i rødt.

NOK 1600

Utropspris NOK 200


Observer lot