Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

Gå tilbake til listen

#1907

2b. 2 RBS på vakkert brevomslag, annullert med nummerstempel !1! og ved siden stemplet "FP 16.9.54". Merket med gode marger. Attest Robineau.

NOK 3200

Utropspris NOK 4000


Observer lot