Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

Gå tilbake til listen

#2168

Two 10 c, one 50 c and one $ 1 on envelope, cancelled "55 Chicago Jul 18 1933". "Italian Air Cruise Chicago-New York" at side. "New York" cds at reverse.

NOK 2900

Utropspris NOK 3000


Observer lot