Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

Gå tilbake til listen

#1736

53. 10 øre 20 mm på konvolutt, annullert med nummestetempel "17" (D/S Bundefjord). Påført "Haster" og sendt til Kristiania. Blyantpåskrift "ca 14 Aug.89" er påført etter at innholdet er tatt ut.

NOK 12000

Utropspris NOK 500


Observer lot