Auksjon 92, nov. 2017

17. og 18. nov. 2017

Gå tilbake til listen

#1087

12 tyske kort med polare motiver fra Fram ekspedisjonen på den ene siden, og reklame for smør og ost på den andre siden (ikke postkort).

NOK 2100

Utropspris NOK 1000


Observer lot