Auksjon 92, nov. 2017

17. og 18. nov. 2017

Gå tilbake til listen

#1551

Tre komplette brev, alle frankert med 4 skill og med påskrift om ønsket transport med spesifikk båt. Alle med skader etter fukt.

NOK 800

Utropspris NOK 300


Observer lot