Auksjon 92, nov. 2017

17. og 18. nov. 2017

Gå tilbake til listen

#1084

28 postkort i småformat, de fleste er utenlandske med motiver fra Polare områder. I tillegg 9 Polkort.

NOK 3200

Utropspris NOK 1000


Observer lot