Auksjon 92, nov. 2017

17. og 18. nov. 2017

Gå tilbake til listen

#1070

12 kort med motiver fra bl.a. Robert Peary, Dr. Cook og båten Roosevelt. Et kort er brukt. VK

NOK 650

Utropspris NOK 500


Observer lot