Auksjon 91, april 2017

28. og 29. april 2017

Gå tilbake til listen

#1323

7,12. 5 skillings porto til Danmark. 3 skill og 2 skill 2 på brevomslag til Kjøbenhavn, stemplet "Bergen 18.11.1867". En påskrift om ønsket befordringsmåte "pr. L.S.Hvidt" er skrevet oppe. Ankomststemnpel "Kiøbenhavn 23.11" på baksiden. Ex. Pieter Ahl.

NOK 10500

Utropspris NOK 5000


Observer lot