Auksjon 91, april 2017

28. og 29. april 2017

Gå tilbake til listen

#1320

5. 32 skillings porto til Russland. 8 skilling Oscar i horisontal 4 stripe på brevomslag til St. Petersburg, stemplet "Bergen 20.7.1859". To tyske transittstempler på baksiden.

NOK 4800

Utropspris NOK 6000


Observer lot