Auksjon 91, april 2017

28. og 29. april 2017

Gå tilbake til listen

#1318

5. 32 skillings porto til Holland. Fire 8 skilling Oscar på brevomslag til Purmerende, stemplet "Drammen 20.12.1862". Ved siden stemplet "Svinesund 21.12.1862" og "Hamburg 25/12 62". På baksiden stemplet "Hamburg" og ankomsstempel. Brevomslagets høyre klaff mangler. Attest L. Nielsen.

NOK 3200

Utropspris NOK 4000


Observer lot