Auksjon 91, april 2017

28. og 29. april 2017

Gå tilbake til listen

#1252

2,4,5. 30 skillings porto til Holland. 2 skilling-, 4 skilling- og en horisontal trestripe av 8 skilling Oscar på brevomslag til Purmerende, stemplet "Frederiksstad 8.8.1862". Ved siden stemplet "Hamburg 11/8 62". På baksiden "KDOPA Hamburg" samt ankomststempel.

NOK 10500

Utropspris NOK 10000


Observer lot