Auksjon 91, april 2017

28. og 29. april 2017

Gå tilbake til listen

#1251

2. 2 skilling Oscar i vertikalt par på et rekommandert komplett brev, stemplet "Christiania 27.6.1862". (15.000,-).

NOK 4800

Utropspris NOK 6000


Observer lot