Auksjon 91, april 2017

28. og 29. april 2017

Gå tilbake til listen

#1269

4. Ti brev, alle frankert med 4 skilling Oscar og stemplet på ulike steder.

NOK 1800

Utropspris NOK 1000


Observer lot