Auksjon 91, april 2017

28. og 29. april 2017

Gå tilbake til listen

#1311

4. Fem 4 skilling Oscar, alle annullert med trerings nummerstempel. Hhv. "144", "319", "327", "329" og "381".

NOK 1400

Utropspris NOK 800


Observer lot