Auksjon 91, april 2017

28. og 29. april 2017

Gå tilbake til listen

#1263

4. 4 skilling Oscar på brevomslag, annullert med nummerstempel "170" (VF, 6 pkt), og ved siden håndskrevet "Laurdal 12/2 64". på baksiden transittstemplet "Drammen 13.2.1864" og "Christiania 14.2.1864". Omslaget med noen ekstra påskrifter.

NOK 600

Utropspris NOK 300


Observer lot