Auksjon 91, april 2017

28. og 29. april 2017

Gå tilbake til listen

#1262

4. 4 skilling Oscar på brevomslag, annullert med nummerstempel "133" (TE, 4 pkt), og ved siden stemplet "Hvideseid 5.9.1857".

NOK 1100

Utropspris NOK 300


Observer lot