Auksjon 91, april 2017

28. og 29. april 2017

Gå tilbake til listen

#1234

1. 8 skillings porto til Sverige. To 4 skilling våpen 1855 på brevomslag til Stockholm annullert med trerings"25". Ved siden stemplet "Bergen 21.10.1856". Porto for lokalbåt i Stockholm er angitt nede. Merkene med gode til normale marger.

NOK 5500

Utropspris NOK 5000


Observer lot