Auksjon 90, nov. 2016

25. og 26. november 2016

Gå tilbake til listen

#1272

Komplett portofri sak, datert "Næsodden Præstegaard", og sendt til Christiania. Håndskrevet "Nsd 22/4 54" oppe på forsiden.

NOK 3100

Utropspris NOK 300


Observer lot