Auksjon 90, nov. 2016

25. og 26. november 2016

Gå tilbake til listen

#1829

162,163. 30 aur og to 1 Krona, alle overstemplet "Zeppelin 1931" på konvolutt, stemplet "Reykjavik 30.6.31" og sendt rekommandert til U.S.A. Ved siden trekantet stempel "Luftschiff Graf Zeppelin Islandfahrt 1931" i blått. 5 stempler på baksiden (fra Tyskland og U.S.A.).

NOK 700

Utropspris NOK 500


Observer lot