Auksjon 90, nov. 2016

25. og 26. november 2016

Gå tilbake til listen

#2105

806/11. Posthornmerker 1976 i enheter, der aller de ulike papirtypene er representert. Totalt 12 komplette serier. (4.896,-).

NOK 1100

Utropspris NOK 1000


Observer lot