Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1056

Båter/Skip. Ca 130 postkort, de fleste i småformat. Med motiver av båter fra bl.a. Holland-Amerika Line, Cunard Line, Hamburg-Amerika Line og With Star Line. Noen av kortene er av nyere dato og noen fotografier medfølger.

NOK 1400

Utropspris NOK 1000


Observer lot