Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1093

Ca 130 postkort, der flere er kunstnerkort. Bl.a. ca 20 med Gustav Lærum. Noe blandet kvalitet.

NOK 3200

Utropspris NOK 700


Observer lot