Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1053

Båt/Skip. 135 postkort, de fleste i småformat. Bl.a. 50 stk med båter fra Uninion Castle Line og 75 med hovedsakelig Britiske skip.

NOK 1300

Utropspris NOK 1000


Observer lot