Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#2032

Noen hundre forsendelser påsatt etikett (Postens blanket nr 90 og 133), på grunn av for lite påsatt porto.

NOK 1300

Utropspris NOK 500


Observer lot