Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1592

Thor Solberg kort fra hans første transatlantiske tur U.S.A. til Norge 23.8.1932, der han crashlandet på New Foundland. Underskrevet av radio-operatør Carl O. Petersen.

NOK 7000

Utropspris NOK 1500


Observer lot