Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1593

3 c amerikansk merke på konvolutt, stemplet "Little America Jan 31 1934". Ved siden signaturen til Richard E. Byrd.

NOK 1200

Utropspris NOK 1500


Observer lot