Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1719

75. 5 øre Gustaf V på postkort, stemplet "Kalmar 6.2.1914". Ved siden to avtrykk av "Luftpost øfverførdt pr æroplan af Dr Thulin från Ørland till Kalmar den 7. eller 8. Febr. 1914" i rødt.

NOK 2200

Utropspris NOK 1000


Observer lot