Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1763

Bl. 1. Saarland. The 1948 miniaturesheet. Small fingersmarks on one place. (E 1.000).

NOK 1300

Utropspris NOK 1000


Observer lot