Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#2029

Ca 100 hundre norske konvolutter fra perioden 1900 til 1980 med hovedvekt på 1930 til 1960. De fleste er sendt til utlandet.

NOK 2600

Utropspris NOK 500


Observer lot