Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1114

96 norske stedkort i album, hvor over 90 er i småformat. Flere med motiver fra mindre steder på Vestlandet.

NOK 21000

Utropspris NOK 1000


Observer lot