Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#2025

Noen krigs- og propaganda-relaterte brev fra 2. verdenskrig. Også noen få merker og oblater. Flere uvanlige innslag.

NOK 9500

Utropspris NOK 2000


Observer lot