Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1984

Norske ark og arkdeler fra perioden ca. 1941 til 1960. Noe ustrukturert. (74.000,-).

NOK 5600

Utropspris NOK 7000


Observer lot