Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1983

Norske Tjenestemerker fra perioden ca 1933 til 1945 i arkdeler. (Ca. 32.500,-).

NOK 5500

Utropspris NOK 2500


Observer lot