Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1579

Flyvebladene som ble sluppet over Bergen. Enkeltmerker, arkdeler og et ark. Alle de 4 motivene er representert. Blandet kvalitet.

NOK 7000

Utropspris NOK 2000


Observer lot