Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1547

Seks V-merker, hvorav 50 øre V med vannmerke på uadressert konvolutt, stemplet "Oslo 15.8.41". 50 øren er løftet for kontroll og har attest FCM, deretter blitt festet med hengsel (40 øren er også løftet for kontroll av vannmerke).

NOK 2000

Utropspris NOK 1500


Observer lot