Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#2021

35 norske og utenlandske forsendelser, nær alle fra 2. verdenskrig, mange er sensurert. Noen av de er tyske portofrie tjenestekonvolutter.

NOK 2800

Utropspris NOK 500


Observer lot