Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1518

R 2 x. "Som uindløst" i mørk grønn farge på konvolutt. Ved siden stemplet "Christiania 25.6.81". Merket med en litt kort hjørnetagg. Noen fettflekker på konvoluttens forside berører ikke merket.

NOK 750

Utropspris NOK 700


Observer lot