Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1299

4. 4 skilling Oscar på lite brevstykke og med variant "Feilsentrert", slik at nedre del av merket over, sees oppe. Stemplet "Tromsø". Horisontal brekk sees lite fra forsiden.

NOK 650

Utropspris NOK 300


Observer lot