Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1071

Damsleth. "Bondens yrke, folkets styrke. Nasjonal Samling". Ørsmå aldersflekker. K-2

NOK 600

Utropspris NOK 100


Observer lot